Flimmer Filmfestival anordnas under cirka en vecka varje höst i Norrköping, jag har arbetat med dem dels som biografvärd vid ett tillfälle men även som arrangör året därpå. Som arrangör hade jag delat ansvar med två andra för den officiella festival bloggen, vi såg till att den uppdaterades dagligen och att alla händelser, event samt dagens filmschema publicerades.

Flimmer