Skapad åt: Holmen Paper Braviken

Verktyg: Illustrator

Mitt examensarbete skrevs för Holmen Paper Braviken. Vi undersökte informationsgrafik i presentationer för att kunna skapa en mer interaktiv PowerPoint till Bravikens kundmöten. Grafiken nedan fungerar som en översikt över både presentationens olika delar och samtidigt de olika delarna i processen att framställa papper. Under ett kundmöte på Braviken är det vanligtvis flera personer som ska presentera eftersom de är experter på olika delar av processen, med hjälp av denna översikt kan en person klicka på den del han/hon är insatt i och sedan enkelt klicka på en “hemknapp” för att återvända till denna sida. Detta blir även tydligt för kunderna som lyssnar eftersom de bli påminda om var i processen de befinner sig.

 

Närbild på pappersmaskinen, den röda linjen markerar hur pappret går genom maskinen: