Skapad åt: Sonnes Property Partners

Verktyg: Illustrator, InDesign, word och powerpoint

Logotypen skapades åt företaget Sonnes Property Partners under praktikperioden vårterminen 2014. De sysslar bland annat med fastighetsutveckling vilket varit inspiration till utformningen av logotypen. Färgerna är valda för att vara enkla, ge rätt känsla för företaget samt ge en enhetlig känsla genom att återanvändas dels i visitkort och dokumentmallar (som jag även tagit fram) men också på deras hemsida som återfinns här.

sonnes-800

visitkort och dokumentmall

Sonne-ppt